Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


 1. Quy định chung: giới thiệu về chính sách, phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng

 2. Cơ sở thu thập dữ liệu cá nhân 

 3. Cam kết bảo mật 

 4. Thông tin thu thập 

 5. Mục đích thu thập 

 6. Cam kết không chia sẻ dữ liệu cá nhân 

 7. Sử dụng Cookies 

 8. Giám sát

 9. Phương thức để người dùng tiếp cập, điều chỉnh, hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình 

 10. Lưu trữ dữ liệu cá nhân 

 11. Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật

 12. Đơn vị thu thập và Quản lý thông tin 

 13. Hiệu lực và chuyển tiếp 


Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này (sau đây được gọi là: “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty TNHH PIKTINA VIETNAM, mã số thuế: 0316978807, địa chỉ: tầng 46, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây được gọi riêng là “Piktina”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Piktina nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà Khách hàng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhận của Khách hàng. 

Quy định chung

1.1 Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này (sau đây được gọi là: “Chính Sách Bảo Mật”) được ban hành bởi Công ty TNHH PIKTINA VIETNAM, mã số thuế: 0316978807, địa chỉ: tầng 46, Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh (sau đây được gọi riêng là “Piktina”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”) áp dụng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina (chúng tôi gọi chung các Nền tảng và các dịch vụ chúng tôi cung cấp được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi là “các Dịch vụ”). 


1.2 Người Sử Dụng trong Chính sách này được hiểu bao gồm: Khách hàng (Người Mua), Thương nhân (Người Bán), Đơn vị vận tải và các tổ chức, cá nhân khác thực hiện truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng Piktina.  


1.3 “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” bao gồm các thông tin, dữ liệu về Khách hàng mà Piktina thu thập được trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Khách hàng cung cấp cho Piktina, hoặc thông tin thu thập được thông qua việc khách hàng truy cập, đăng ký, cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng Piktina; hoặc từ nguồn cung cấp thông tin, dữ liệu của Khách hàng phù hợp theo quy định của pháp luật. 


1.4 Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc thu thập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Piktina và/hoặc các đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, đơn vị liên kết nào với Piktina, người quản lý, đối tác, người lao động, nhân viên hoặc đơn vị tư vấn của Piktina. 

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân 

Piktina thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng từ nhiều nguồn khác nhau được liệt kê dưới đây:


Thông tin định danh của Người Sử Dụng: bao gồm tên, giới tính, hình ảnh cá nhân và ngày tháng năm sinh; 


Thông tin liên lạc của Người Sử Dụng: bao gồm địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ giao hàng, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại;


Thông tin về mạng xã hội: tùy vào các cài đặt của mạng xã hội mà Người Sử Dụng sử dụng, Piktina có thể nhận được thông tin (bí danh, hình ảnh, video, bài viết, …) từ các nhà cung cấp mạng xã hội của Người Sử Dụng khi Người Sử Dụng sử dụng tài khoản mạng xã hội để kết nối, tham gia, đăng ký truy cập vào ứng dụng Piktina; 


Thông tin về việc sử dụng: bao gồm thông tin về cách thức Người Sử Dụng sử dụng ứng dụng Pikitna, sản phẩm và các Dịch vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào trên ứng dụng Piktina, bao gồm thời gian truy cập ứng dụng Piktina, các mục và dữ liệu được tìm kiếm trên ứng dụng Piktina, bao gồm số lần và ngày truy cập, cũng như các trang web Người Sử Dụng đã truy cập trước khi truy cập vào ứng dụng Piktina và các số liệu thống kê tương tự khác;


Thông tin các giao dịch và thanh toán: bao gồm thông tin về đơn đặt hàng và thanh toán (số tiền, hình thức, thời gian…thanh toán), và các thông tin khác của sản phẩm và các Dịch vụ liên quan đến Người Sử Dụng; 


Thông tin về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã xác thực…


Thông tin về kỹ thuật: bao gồm cấu hình, phần mềm, phần cứng,... thiết bị sử dụng để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, truy cập vào ứng dụng Piktina. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của Người Sử Dụng, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà Người Sử Dụng đã truy cập đến ứng dụng Piktina và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của Người Sử Dụng) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của Người Sử Dụng; 


Thông tin về hồ sơ: bao gồm tên người dùng và mật khẩu của Người Sử Dụng, đơn đặt hàng liên quan đến Người Sử Dụng, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của Người Sử Dụng. Các thông tin, dữ liệu nhạy cảm theo đặc tính vốn có và nhận biết chung như: quốc tịch, dữ liệu sinh trắc học,...chỉ thu thập thông tin này khi Người Sử Dụng đồng ý hoặc khi Piktina tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật áp dụng hiện hành liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này;  


Thông tin về vị trí: bao gồm như khi Người Sử Dụng chụp và chia sẻ vị trí của mình với Piktina dưới dạng ảnh hoặc video và đăng tải nội dung đó lên ứng dụng Piktina;


Thông tin tiếp thị và truyền thông: bao gồm như sự ưu tiên của Người Sử Dụng khi tiếp nhận thông tin tiếp thị, quảng cáo từ Piktina và các bên thứ ba của Piktina và các ưu tiên về trao đổi thông tin của Người Sử dụng và cuộc trò chuyện, thư điện tử và lịch sử cuộc gọi của Người Sử Dụng trên ứng dụng Piktina hoặc với bên thứ ba cung cấp dịch vụ khách hàng; 


Thông tin bổ sung: bao gồm thông tin Piktina có thể yêu cầu Người Sử Dụng cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng (chẳng hạn bản sao giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, chứng minh nhân dân do cơ quan chức năng cấp) hoặc nếu Piktina nhận diện Người Sử Dụng đang vi phạm Chính Sách Bảo Mật và Điều Khoản Sử Dụng của Piktina.


Mục Đích Thu Thập 

3.1 Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người Sử Dụng: 

 • Quản lý tài khoản của Người Sử Dụng để Người Sử Dụng có thể sử dụng các Dịch vụ hoặc truy cập vào ứng dụng Piktina.

 • Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng qua ứng dụng Piktina.

 • Giao các sản phẩm Người Sử Dụng đã mua thông qua ứng dụng Piktina. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của Người Sử Dụng cho các bên thứ ba (ví dụ: Đối tác vận chuyển liên kết với Piktina) để giao sản phẩm cho Người Sử Dụng. 

 • Gửi hoặc giao các sản phẩm Người Sử Dụng đã đăng bán hoặc bán thông qua ứng dụng Piktina. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho các bên thứ ba (ví dụ: Đối tác vận chuyển liên kết với Piktina) để thực hiện việc vận chuyển hoặc giao các sản phẩm mà Người Sử Dụng đã đăng bán hoặc bán;

 • Cung cấp cho Người Sử Dụng các chương trình khuyến mại, chương trình Người Sử Dụng 


3.2 Cung cấp chương trình Người Sử Dụng thường xuyên: 

Piktina sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng để (i) cập nhật thông tin về các chính sách, quy định mới của chương trình Người Sử Dụng thường xuyên, (ii) gửi đến Người Sử Dụng các chính sách ưu đãi và khuyến mại cho hội viên, (iii) liên hệ Người Sử Dụng nhằm giải quyết các yêu cầu từ Người Sử Dụng, (iv) cung cấp sản phẩm, dịch vụ hội viên yêu cầu, (v) quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu các thông tin yêu cầu của hội viên để cung cấp các chính sách phù hợp, (vi) tiếp nhận thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ hội viên để hoàn thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn.


3.3 Thực hiện các quy định về kế toán, thuế:

Piktina thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. 


3.4 Chăm sóc, hỗ trợ Người Sử Dụng: 

Piktina sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để cung cấp cho Người Sử Dụng các dịch vụ chăm sóc Người Sử Dụng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ Người Sử Dụng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ Người Sử Dụng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các Dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của Người Sử Dụng, và (iv) hỗ trợ Người Sử Dụng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế hiển thị trên ứng dụng Piktina, (v) thực hiện khảo sát về sự hài lòng của Người Sử Dụng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Người Sử Dụng, và (vi) giải quyết khiếu nại của Người Sử Dụng.


3.5 Liên hệ Người Sử Dụng:

PIktina sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để liên hệ Người Sử Dụng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, tin nhắn qua ứng dụng hoặc các hình thức thông báo khác nhằm mục đích thực hiện cung cấp các dịch vụ của Piktina theo yêu cầu của Người Sử Dụng hoặc trong trường hợp cần thiết khác.


3.6 Tiếp thị trực tiếp:

Vì mục đích tiếp thị cho các sản phẩm, dịch vụ của Piktina và/hoặc bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn: các đối tác hợp tác kinh doanh; đơn vị thành viên, đơn vị phụ thuộc, nhà tài trợ của Piktina; các đơn vị liên kết, đồng thực hiện) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, với các sản phẩm hoặc dịch vụ ở hiện tại hoặc được tạo ra trong tương lai. Piktina có thể liên lạc tiếp thị đến Người Sử Dụng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính, hoặc các hình thức thông báo khác để Người Sử Dụng nhận được các thông tin tiếp thị. Nếu Người Sử Dụng muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị, Người Sử Dụng có thể gửi thông báo yêu cầu hủy qua liên kết hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị trong email, tin nhắn; từ chối cuộc gọi đến.


3.7 Nghiên cứu phát triển và bảo mật:

Piktina có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà Piktina thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Điều này cho phép Piktina hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của Người Sử Dụng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina, phát triển các tính năng, sản phẩm, dịch vụ mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính, thanh toán…


3.8 Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý:

Piktina sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng để bảo vệ an toàn cho Người Sử Dụng và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách (i) xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và cung cấp/sử dụng dịch vụ, (ii) khi Piktina được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi bởi các đơn vị, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, (iii) chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của Người Sử Dụng với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Piktina sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Piktina.

3.9 Cho các mục đích khác:

Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử và ứng dụng Piktina hoạt động suôn sẻ.

Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Piktina hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Người Sử Dụng với Piktina.

Bất kỳ mục đích nào khác mà Piktina thông báo cho Người Sử Dụng tại thời điểm cần sự cho phép, chấp thuận của Người Sử Dụng hoặc khi Piktina đã tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành và Chính Sách Bảo Mật này.

Cam Kết Không Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Piktina sẽ không cung cấp, tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số trường hợp cần thiết cho việc thực hiện một hay nhiều mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nêu tại Chính Sách Bảo Mật này như sau:

 • Các đối tác hợp tác kinh doanh, đơn vị liên kết, đơn vị thành viên, công ty con, chi nhánh, cá nhân hợp tác của Piktina liên quan đến thực hiện cung cấp/sử dụng các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Người Sử Dụng.

 • Các phòng/ban, cán bộ, nhân viên, đại lý của Piktina bao gồm nhưng không giới hạn: xử lý thanh toán, hỗ trợ, thu hồi nợ, kiểm tra lý lịch, vận hành.

 • Các nhà cung cấp dịch vụ như: nhà cung cấp thiết bị/phần mềm lưu trữ; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; đối tác tiếp thị; đối tác tài chính, bảo hiểm; nhà cung cấp dịch vụ nhận biết danh tính; tổ chức, đơn vị, cá nhân tư vấn pháp lý; tổ chức, đơn vị kiểm toán, tư vấn tài chính.

 • Tổ chức, đơn vị thực hiện các chương trình, sự kiện có tính liên kết, đồng thực hiện với Piktina để cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các chương trình ưu đãi, tiện ích đến Người Sử Dụng.

 • Tòa án, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (bao gồm cơ quan quản lý trong nước và/hoặc nước ngoài), cơ quan thi hành án, cơ quan thuế hoặc các cơ quan nhà có thẩm quyền khác mà Piktina được yêu cầu phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan hoặc theo thỏa thuận/hợp đồng/cam kết giữa các bên liên quan cho phép hoặc yêu cầu phải tiết lộ thông tin cho họ.

Sử Dụng Cookies

5.1 Cookies là những tập tin dữ liệu nhỏ được thiết lập trên các thiết bị của Người Sử Dụng khi truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina hoặc khi Người Sử Dụng truy cập vào vào những quảng cáo trực tuyến của Piktina hoặc nhà cung cấp cho Piktina. Cookies và những công nghệ tương tự được sử dụng để nhận diện thiết bị của Người Sử Dụng cho những mục đích sau:

 • Cho phép máy chủ của Piktina xác định xem các cookies được thiết lập của Người Sử Dụng đã bật hay tắt và từ đó Piktina có thể biết được các dữ liệu có thể thu thập được từ Người Sử Dụng hay không.

 • Lưu trữ những ưu tiên truy cập của Người Sử Dụng, từ đó Người Sử Dụng không phải chọn lại những tùy chọn khi quay trở lại trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina.

 • Tạm thời cho phép Người Sử Dụng mang thông tin giữa các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina và tránh việc Người Sử Dụng phải nhập lại những thông tin này.

 • Theo dõi việc Người Sử Dụng truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina, từ đó Piktina có thể thống kê những truy cập mới và hiện tại đối với trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina và đánh giá tính hiệu quả.

 • Tạm thời lưu trữ thông tin truy cập trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina cho Người Sử Dụng những trải nghiệm tốt hơn.

 • Làm cho trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina thiết thực hơn so với nhu cầu của Người Sử Dụng.

 • Cung cấp các quảng cáo trực tuyến và các ưu đãi trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina hoặc của bên thứ ba nhằm thu hút sự quan tâm của Người Sử Dụng.

5.2 Những cookies này có thể được cài đặt trên thiết bị của Người Sử Dụng bởi Piktina hoặc bởi bên thứ ba nhân danh Piktina (ví dụ: mạng lưới quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ như dịch vụ phân tích lượng truy cập web). Hầu hết các trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động đều được thiết lập để tiếp nhận các cookies. Người Sử Dụng vẫn có thể chọn “không chấp nhận” các cookies bằng cách thay đổi các cài đặt trên trình duyệt và ứng dụng của mình, nhưng nếu Người Sử Dụng chặn toàn bộ cookies, bao gồm cả những cookies cực kỳ cần thiết, Người Sử Dụng có thể gặp phải việc một số chức năng trên trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina sẽ không hoạt động một cách phù hợp.

Giám Sát

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Piktina có thể ghi âm, ghi hình và giám sát các trao đổi qua phương tiện điện tử giữa Người Sử Dụng và Piktina để đảm bảo việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quản lý và các chính sách nội bộ của Piktina cho các mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân.

Giám Sát Phương Thức Để Người Sử Dụng Tiếp Cận, Điều Chỉnh, Hủy Bỏ Dữ Liệu Cá Nhân Của Mình

Người Sử Dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình:

 • Bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên các trang thông tin điện tử, ứng dụng Piktina  sau đó chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình; hoặc

 • Có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Dữ Liệu Cá Nhân, yêu cầu hạn chế hoặc hủy bỏ việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác không được hủy bỏ) và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình bằng cách gửi thông tin tới email: care@piktina.com hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ qua Ứng dụng Piktina. 

Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Piktina lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng cho các mục đích pháp lý, quản lý, kinh doanh và hoạt động.

Piktina sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân do Người Sử Dụng cung cấp trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc cho đến khi Người Sử Dụng có yêu cầu hủy, xóa hoặc ngăn chặn việc truy cập, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đã cung cấp trừ trường hợp pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng phải lưu trữ lâu hơn vĩnh viễn hoặc lưu trữ có thời hạn xác định. Piktina sẽ tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Sử Dụng theo luật định.

Sửa Đổi, Bổ Sung Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật này có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm và rà soát định kỳ bởi Piktina.

Piktina có quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào bằng cách công bố trên trang thông tin điện tử và/hoặc ứng dụng Piktina của Piktina. Bằng cách tiếp tục truy cập, đăng ký, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng Piktina sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này, Người Sử Dụng đồng ý chấp nhận các sửa đổi, bổ sung từ Piktina.

Đơn Vị Thu Thập Và Quản Lý Thông Tin

Trung tâm Chăm sóc Người Sử Dụng của Piktina.

Thông tin liên hệ:

Hiệu Lực Và Chuyển Tiếp

Chính Sách Bảo Mật này được sửa đổi, cập nhật vào ngày 09/05/2022.

Các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ trước đó sẽ tiếp tục được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ tuân theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

Chính Sách Bảo Mật này là nội dung không tách rời của các Điều Khoản Sử Dụng Chung đã được Piktina công bố tại trên ứng dụng Piktina hoặc website: https://piktina.com. Người Sử Dụng cần phải thường xuyên truy cập vào địa chỉ website và/hoặc ứng dụng Piktina này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 

 
   • Related Articles

  • Chính sách quản lý và kiểm soát thông tin trên ứng dụng

   Phụ Lục 2 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT THÔNG TIN  TRÊN ỨNG DỤNG PIKTINA Khách hàng và Nhà cung cấp dịch vụ đồng ý không sử dụng Ứng Dụng Piktina cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép theo quy định của pháp luật. Khách hàng và đối tác/nhà ...
  • Chính sách giao hàng

   CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG Bằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên sàn giao dịch TMĐT Piktina, bạn đã thừa nhận và đồng ý với các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Vận Chuyển này. Piktina bảo lưu quyền ...
  • Chính sách hủy, trả hàng và hoàn tiền

   CHÍNH SÁCH HỦY, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN A. Điều kiện áp dụng: Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, Piktina đảm bảo quyền lợi của Người Mua bằng các quy định hoàn tiền khi Người Bán không đảm bảo ...
  • Chính sách xử lý gian lận

   CHÍNH SÁCH XỬ LÝ GIAN LẬN Giới thiệu Khi hợp tác cùng Piktina, các bạn sẽ trở thành thành viên của một môi trường văn minh, trong sạch. Ngược lại, Piktina cũng mong đợi các bạn sẽ luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng Piktina.  Là một phần ...
  • Chính sách giải quyết khiếu nại

   CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ BỒI THƯỜNG Piktina luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Quý Khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử Piktina. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Piktina đề cao giải pháp ...