Cập nhật Phí Người Bán của Piktina (áp dụng từ 26/4/2023)

Cập nhật Phí Người Bán của Piktina (áp dụng từ 26/4/2023)

Từ ngày 26/4/2023, mức Phí Hoa hồng của Piktina sẽ có điều chỉnh từ 20% xuống 0% trên giá bán lẻ/niêm yết của sản phẩm, áp dụng cho toàn bộ danh mục sản phẩm và Người Bán đã mở gian hàng trong ứng dụng; đồng thời áp dụng Phí Xử lý đơn hàng là 5% trên mỗi đơn hàng thành công.

1. Điều kiện tham gia chương trình 
Tất cả tài khoản Người Bán đã mở gian hàng và đang kinh doanh trong thời gian chương trình được áp dụng. Người Bán cần thỏa những tiêu chí sau:
  1. Tuân thủ toàn bộ chính sách & điều khoản của Piktina và không có bất kỳ hành vi giao dịch gian lận theo quy định kinh doanh của ứng dụng.
  2. Đăng bán sản phẩm với mức giá cạnh tranh, sử dụng tính năng giảm giá hoặc đọc thêm hướng dẫn định giá của Piktina.
  3. Đăng bán sản phẩm thuộc danh mục được cho phép kinh doanh trong ứng dụng.

Lưu ý
Chương trình ưu đãi hoàn Phí Hoa hồng sẽ chấm dứt từ tháng 5/2023 cho đến khi có thông báo mới.
Nếu Người Bán có nhu cầu điều chỉnh giá niêm yết của sản phẩm, Người Bán có thể áp dụng tính năng giảm giá hàng loạt bằng cách chọn Thiết lập giảm giá -> Chọn tất cả, rồi chọn phần trăm giảm giá mong muốn.

2. Đối soát và thanh toán
Phí Xử lý đơn hàng 5% sẽ được áp dụng với các đơn hàng được thực hiện thông qua ứng dụng bắt đầu từ ngày 26/4/2023. Bên cạnh đó, ứng dụng sẽ có điều chỉnh trực tiếp trong trang đăng bán. Khi nhập giá bán sản phẩm, ứng dụng hiển thị số tiền thực nhận tương đương 95% giá niêm yết của sản phẩm. Phương thức thanh toán và lịch đối soát hàng tuần không có gì thay đổi.

3. Điều khoản áp dụng
Piktina có thể gia hạn hoặc chấm dứt Chương Trình bằng cách thông báo cho Người Bán thông qua inbox trong ứng dụng 7 ngày trước thời điểm chấm dứt.    

Đối với Người Bán mở tài khoản gian hàng từ ngày 26/4/2023, khi đồng ý mở gian hàng tức bạn đã đồng ý với Chính sách Người Bán và mức Phí Xử lý dịch vụ mặc định 5% của Piktina.